VAJİNAL KANAMALAR

VAJİNAL  KANAMALAR

Vajinal kanamalar, jinekolojide en sık rastlanan sorunlardandır. Vajinal kanamalarda, kanamanın kaynağı çoğu zaman uterusdur ( rahim ). Bu nedenle, bu kanamalar  ‘’ uterin kanamalar ‘’ başlığı altında incelenebilir.  Anormal uterin kanama; normal menstruıasyon ( adet kanaması ) dışındaki kanamalardır.

NORMAL  MENSTRUASYON  ( NORMAL  ADET  KANAMASI ) :

 

 

 

 

 

Normal bir menstrual siklusun 3 ana özelliği vardır. Bunlar; süre, sıklık ve miktardır. Ortalama adet süresi  4 gündür. Bu süre 1-7 gün arasında değişir. Adet dönemi ortalama 28 gündür. Bu süre de 21-35 gün arasında değişir. Ortalama kanama miktarı da 30 ml kadardır. Normal siklusta kanama miktarı 80 ml’den az olmalıdır. Bu süre, miktar ve sıklık her kadında değişiktir. Her kadının kendine has bir adet süre, sıklık ve miktarı vardır. Bu kanamalardan farklı olan kanamalar anormal kanama olarak değerlendirilir.

Adet düzeni, hipotalamus-hipofiz-yumurtalık aksının etkisiyle düzenlenir. Uterus, bu aksda son organ görevi görür.  Hipotalamusdan salınan GnRH ( gonadotropin releasing hormon )  ön hipofizden FSH ( follikül uyarıca hormon ) ve LH ( luteinize edici hormon ) salınımına sebep olur.  FSH ve LH bir sıra dahilinde salınarak yumurtalıklar üzerine etki ederler ve yumurtalıktan östrojen ve progesteron hormonlarının salınmasına yol açarlar. Östrojen ve progesteron rahim içini döşeyen endometrium üzerine etki eder ve siklik değişiklikler endometriumun dökülmesiyle birlikte adet kanamasına sebep olur. Normal bir adet siklusu bütün bu hormonların ve kompartmanların uyum içerisinde çalışmasıyla olur. Bu aksın herhangi bir yerinde olacak bir sorun, anormal vajinal kanama ile sonuçlanacaktır.

 

ANORMAL  UTERİN  KANAMA  ŞEKİLLERİ :

 

 

 

 

Hipermenore :  Adet miktarında artma,

Hipomenore : Adet miktarında azalma,

Polimenore : 21 günden daha sık aralıklarla adet görme,

Oligomenore : 35 günden daha seyrek aralarla adet görme,

Menoraji : Adet süresinin 7 gün üzerinde olması,

 Metroraji : Normal adet periyotları arasında kanama,

Menometroraji : Düzensiz aralıklarla, aşırı kanama,

 

ANAORMAL  UTERİN  KANAMANIN  DEĞERLENDİRİLMESİ :

Vajinal kanama bir belirtidir. Kanamaya sebep olan temel sebebin bulunması gerekir.

Kanama ile başvuran hastanın değerlendirilmesinde, öncelikle kapsamlı bir öykü ve pelvik muayene gerekir. Kan sayımı ve pıhtılaşma faktörlerine bakılır. Ultrason ile myom benzeri sorunlar araştırılır. Hormonal değerlendirme gerekebilir. Özellikle 40 yaş üzeri hastalarda rahim içindeki dokunun değerlendirilmesi amacıyla endometrial biyopsi ( kürtaj ) yapılmalıdır.  Ayrıca ofis histeroskopisi de yapılabilir.

ANORMAL  UTERİN  KANAMA  NEDENLERİ :

Anormal uterin kanamalı hastada sebep 4 ana başlıkta incelenebilir :

1-      Organik genital patolojiler: Bunlar; tüm genital sistem kanserleri, enfeksiyonlar, myom, polip, dış gebelik atrofi v.s.dir.

2-      Disfonjsiyonel uterin kanamalar : Genital sistemde organik bir patoloji yoktur. Hipotalamus-hipofiz-yumurtalık aksında geçici bir bozulma neticesinde ortaya çıkan hormonal bozukluk söz konusudur.

3-      Sistemik nedenler : Tiroid hastalıkları, kronik karaciğer hastalıkları, ilaç kullanımı ( hormonal ilaçlar veya bazı psikiyatri ilaçları ) ve kanama-pıhtılaşma faktörlerindeki bozulmalar. Sistemik nedenlerle hormonal bozulma söz konusudur.

4-      Erken gebelik komplikasyonları :  Üreme çağında en sık görülen kanam sebeplerinden birisi de gebelikle ilgili sorunlardır. Düşük veya düşük tehdidi, dış gebelik en sık rastlanan vajinal kanama sebeplerindendir.